Epi Stone

Епиграфски платформи използващи XML кодирани файлове за споделяне и представяне на съдържание

Базирани на AIAX-Telamon open source


Epigraphic platforms using XML encoded files to share and present content

Based on AIAX-Telamon open source

Telamon telamon.uni-sofia.bg

95%

Към настоящия момент фокусът на проекта е върху дигитализирането на надписите от най-забележителните полиси от Римска Тракия - Филипополис и Августа Траяна. Тези надписи са около 1600, 1200 от които са включени в IGBulg. Една трета от тях имат нужда от редакции и корекции, а други 400 не са публикувани или са публикувани в разпръснати и често недостъпни публикации на български език.


The focus is currently on the digitilising the inscriptions of the most eminent poleis of the Roman Thrace, Philippopolis and Augusta Traiana. They are approximately 1600, 1200 of which are already included in IGBulg. A third of them, however, need some revision or correction, while other 400 are unpublished or published in dispersed and often inaccessible publications in Bulgarian.

Latino Latino.epistone.net

60%
Латинско-български речник.
Съдържанието е записано в xml файлове достъпни за сваляне.
Приложението предлага и превод от български на латински.
Търсене по филтри, части на речта, специализирано използване и тн.
Работи се по съдържанието и дизайна на приложението.

Kondiki Kondiki.epistone.net

50%

Интерактивно дигитално издание на т. I от Кондиките на Пловдивската митрополия, възлизащо на около 380 страници ръкопис на гръцки език и обхващащо документи от различен характер (сметки, дарения, инвентарни списъци, назначения, завещания, бракоразводни документи и други).

Работи се по съдържанието и дизайна на приложението.

Работна инсталация https://kondiki-b.epistone.net

Orasis orasis.epistone.net

50%

Църковни стенописи от България

Дигитално издание

Tituli Tituli.epistone.net/

95%

Латински надписи от българия

Проект на Националeн археологически институт с музей

Права върху текстове и изображения

Всички права върху текстове и изображения публикувани в платформата принадлежат на изследователския колектив и учрежденията отговарящи за артефактите.

Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става без промяна на съдържанието и с посочен източник

AIAX-Telaon

e епиграфска платформа разпространявана под лиценз Licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International | Download

За свободна употреба без комерсялни цели